Mielen hyvinvointi on erottamaton osa terveyttä ja on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Mielenhyvinvointi ei säily muuttumattomana tilana, vaan se muuntuu ihmisen ja hänen ympäristönsä vaikuttamana läpi koko elämän. Mielen hyvinvointi tukee jaksamista arjessa ja auttaa selviytymään elämään kuuluvista erilaisista tilanteista. Mielen hyvinvointi auttaa selviytymään elämän erilaisista tilanteista ja haasteista sekä olemaan erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä, mutta luo myös perustan elämästä nauttimiselle ja oman näköisen elämän elämiselle mahdollisimman tyydyttävällä tavalla.

Omasta mielen hyvinvoinnista voi pitää monin tavoin huolta yhtälailla kuin muustakin terveydestä. Hyvä elämänhallinta ja säännölliset elintavat tukevat mielen hyvinvointia. Kun huolehdimme fyysisestä kunnosta, huolehdimme samalla myös mielen hyvinvoinnista. Elämän säännönmukaisuudella, kuten päivärytmillä, läheisten ja ystävien kanssa ajanviettämisellä sekä liikunnan harrastamisella on mahdollista tasapainottaa arkea ja lisätä hyvinvointia.

Omat keinot eivät kuitenkaan aina välttämättä riitä oman mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mikäli koet tarvitsevasi apua oman hyvinvoinnin tukemiseen, hyödynnä OmaOlon tai Mielenterveystalon omahoito-ohjelmia. Tarvittaessa ole rohkeasti yhteydessä ammattilaiseen ja pyydä apua ja tukea hyvissä ajoin

Ryhmätoiminnasta tukea mielen hyvinvointiin

Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmän avulla voit lisätä omaa hyvinvointiasi itsehoitotaitojen avulla. Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat arkensa haasteelliseksi. Arkea on voinut haastaa uupumus, oma tai omaisen pitkäaikaissairaus, työttömyys, mielialan lasku tai mikä muu elämäntilanne ovat haastaneet arkeasi.

Ryhmätoiminnan aloittamiseen et tarvitse lähetettä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Sastamalan Arkeen Voimaa -yhteyshenkilöön: Päivi Karvinen, paivi.karvinen@sastamala.fi, puh. 040 138 2435.

Yksilöllistä tukea ja neuvontaa mielen hyvinvoinnin haasteisiin

Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalityö tukee silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän pulmatilanteissa. Työikäisten sosiaalityössä työskennellään suunnitelmallisesti henkisen hyvinvoinnin, oman toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen vahvistamiseksi. Tukea on mahdollista saada esimerkiksi sosiaalisen ja/tai taloudellisen tuen antamiseen sekä kokonaisvaltaisen elämäntilanteen edistämiseksi.

Lisätietoja löydät työikäisten sosiaalityöstä ja työikäisten sosiaalityön

Mielenterveys -ja päihdepalvelut

Terveysasemien hoitajat tukevat sastamalalaisia mielenterveysasioissa ja elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä.

  • Ajanvaraus omahoitajan vastaanotolle tapahtuu sairaanhoitajan avoimen vastaanoton kautta. Voit ohjautua palveluihin lähetteellä tai olemalla itse yhteydessä sairaanhoitajaan. Avoin vastaanotto on avoinna arkisin. Tarkistathan aukioloajat Sotesin nettisivuilta alla olevasta linkistä. Avoin vastaanotto sijaitsee osoitteessa Itsenäisyydentie 2 c, H-siipi, 1. kerros.

Jos hoidon tarve on välitön, ota suoraan yhteyttä Sastamalan terveyskeskuksen päivystykseen. Ilta- ja viikonloppuaikaan sekä pyhäpäivisin ole yhteydessä. : minne?

Mikäli sinulla on akuutti hätätilanne soita päivystykseen tai hätänumeroon 112. Ennen päivystykseen lähtemistä suositellaan soittamaan Pirkanmaan päivystysavun ympärivuorokautiseen palvelunumeroon 116117.

MIELI Tukitalo mielenterveys ry

Tukitalo tarjoaa apua ja tukea arjen erilaisiin haasteisiin. Tukitalo tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, tuottaa matalan kynnyksen tukipalveluita sekä räätälöityjä palveluja enemmän tukea tarvitsevien ihmisten tueksi.

Sastamalan seurakunta

Sastamalan seurakunta tarjoaa monenlaista apua ja tukea. ”Joskus elämä tuo eteesi tilanteen, jossa tarvitset tukea, rohkaisua, lohdutusta tai aineellista apua. Silloin ei kannata jäädä yksin. Tässä tilanteessa diakoniatyöntekijämme tarjoavat apuaan.”

Lisätietoa Sastamalan seurakunnan sivulta: