Avoin data: Ostolaskujen julkaisuformaatti - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Kaupungin koronatilannetiedotteet

Ostolaskut

Ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa Kuutoskaupunkien ja Kuntaliiton yhteistyönä tekemää ohjeistusta ”Ostolaskujen avaamisohje kunnille” (Kuntaliitto 23.6.2016). Aineisto sisältää kaikki oheistuksen mukaiset pakolliset kentät, vaikka Sastamalan kaupungissa ei kyseistä kenttää olisi käytössä. Kentät, jotka eivät ole Sastamalan kaupungissa käytössä, ovat tietosisällöltään tyhjiä. 

Ostolaskuaineisto on zip-pakattu tiedosto, johon sisältyy ostolaskuluettelon lisäksi kustannuspaikka- ja tilikarttoja sekä aineistosisältö- ja lukuohje. 

Lisätietopyynnöt

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: ostolaskut.avoin@sastamala.fi

Lisätietopyyntö tulee esittää kirjallisena. Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, joten pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti. Lisätietopyynnön tulee sisältää pyynnön kohteena olevan laskun yksilöintitiedot (vähintään toimittajan nimi ja laskunnumero ja/tai tositenumero), selvityksen siitä, mitä kyseisestä laskusta halutaan tietää ja tiedustelijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Mikäli pyynnön esittäjällä ei ole käytössään sähköpostia, voi lisätietopyynnön jättää kirjallisena kaupungin kirjaamoon em. tavalla yksilöitynä ja tiedustelijan yhteystiedoilla varustettuna.  Kirjaamon osoite: Sastamalan kaupunki / kirjaamo, Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 Sastamala.

Laskuista ei anneta tai lähetetä tulosteita. Laskun kuvan voi poikkeustapauksissa käydä katsomassa ao. toimipisteessä esittämällä siitä kirjallisen pyynnön. Jokaisen laskun kohdalla tehdään erillisarviointi siitä, sisältääkö nähtäväksi haluttu lasku henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa, jotka estäisivät laskun kuvan näyttämisen.

Lisätietopyyntöihin vastaaminen

Lisätietopyyntöihin vastataan kahden viikon kuluessa tiedustelun vastaanottamisesta lukuun ottamatta keskitettyä loma-aikaa, jolloin vastaus annetaan kahden viikon kuluessa keskitetyn loma-ajan päättymisestä.

 

Keskitetyt loma-ajat vuonna 2020 ovat 6.7.-26.7.2020